آموزش 2016 MATLAB Simulink شرکت بهکامان حراج!

آموزش ۲۰۱۶ MATLAB Simulink شرکت بهکامان

30,000 تومان 26,000 تومان

مقدار:

دسته ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , . برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , .

توضیحات محصول

شماره شناسنامه اثر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:۰۵۴۷۷۸ – ۰۰۲۸۲ – ۸

آموزش ۲۰۱۶ MATLAB Simulink

 

آموزش ۲۰۱۶ MATLAB Simulink

 • آموزش ۲۰۱۶ MATLAB Simulink شرکت بهکامان

 

سرفصل های مجموعه آموزش ۲۰۱۶ MATLAB Simulink:

 • فصل اول : مقدمه ­اي بر MATLAB و كاربرد آن در مهندسي

  • اجراي نرم ­افزار و آشنايي با محيط آن

  • پنجره­ ها
  • منــو و نــوار ابــزارها
  • مديريت مسير و آدرس فايل­ها در MATLAB
 • فصل دوم : عمليات ماتريس و آرايه­ ها

  • آرايـــه­ ها
  • مــاتـــريسها
  • توابع ماتريسي
  • عمليات ماتريسي
  • ماتريس­هاي خاص
  • ضرب­هاي خاص
  • چند جمله ­اي­ ها
 • فصل سوم: نحوه ذخيره كردن و فراخواني داده­ها

  • مقدمه
  • نحوه ذخيره كردن و فراخواني داده­ها
  • تنظيم نحوه نمايش اعداد
  • توابع رياضي MATLAB
  • توابع مثلثاتي و معكوس مثلثاتي
  • توابع هايپربوليك و معكوس هايپربوليك
  • تعريف توابع
  • ايجاد توابع هم نام با توابع MATLAB 
  • رشته­ هاي متني
  • ذخيره كردن به صورت يك فايل متني
  • آرايه­ هاي سلولي
  • كار كردن با آرايه­ هاي سلولي
  • آرايه­ هاي ساختاري
 • فصل چهارم : برنامه نويسي با MATLAB

  • عملگرها 
  • عملگرهاي رابطه ­اي
  • عملگرهاي منطقي
  • معرفي حلقه­ ها و ساختارهاي شرطي (while, if-else, for, switch-case)
  • دنبال كردن مرحله به مرحله برنامه تصحيح خطاهاي احتمالي
  • ذخيره نقاط توقف
  • نقطه توقف شرطي
  • نقطه توقف خطا
  • انواع خطا در MATLAB
  • برنامه نويسي ساخت يافته با استفاده از توابع
 • فصل پنجم : رسم نمودارها

  • رسم نمودارها
  • رسم توابع x-y
  • رسم اعداد حقيقي و اعداد مختلط
  • معرفي دستور fplot
  • برچسب­ گذاري نمودارها و داده­ ها 
  • نوشتن علامت­ها و حروف خاص بر روي نمودارها 
  • نمودارها و تنظيمات مربوط به نمودارها
  • نمودارهاي خاص
  • نمودارهاي لگاريتمي 
  • تنظيم مقياس محورها و تغيير نوع مقياس 
  • آشنايي با نمودارهاي stem، stairs و bar
  • رسم يك نمودار با محورهاي­ y جداگانه
  • نمودارهاي قطبي
  • ويرايش نمودار (Plot Editor) 
  • آشنايي با منو Basic Fitting Interface
  • رسم نمودارهاي سه بعدي
  • نمودارهاي سه­ بعدي خطي
  • رسم نمودارهاي surf، mesh و contour 
 • فصل ششم: تــوابــع

  • تــوابــع آمــاري
  • توليد اعداد تصادفي
  • توابع ميان­يابي خطي
 • فصل هفتم: حساب ديفرانسيل و حل معادلات ديفرانسيل با روش­هاي عددي

  • انتگرال­گيري عددي
  • مشتق­ گيري عددي
  • مشتق چند جمله­ اي ­ها
  • حل­ عددي معادلات ديفرانسيل
  • معادلات ديفرانسيل صريح مرتبه اول
  • معادلات ديفرانسيل مرتبه بالا
  • دستگاه معادلات ديفرانسيل
  • معادلات ديفرانسيل ضمني
  • معادلات ديفرانسيل سفت شده (Stiff)
  • مسائل مقدار مرزي
  • معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
  • معادلات ديفرانسيل جزئي يك بعدي
  • دستگاه معادلات ديفرانسيل جزئي
  • حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي دو بعدي با استفاده از جعبه ابزار  pdetool
  • معرفي محيط پنجره pdetool
  • حل­ گرهاي ODE در Toolbox سيستم­هاي كنترل در MATLAB
  • پاسخ سيستم در برابر ورودي­هاي كنترلي
 • فصل هشتم : عمليات سيمبوليك در MATLAB

  • تعريف يك متغير سيمولينك 
  • ساده­ سازي، فاكتورگيري و مقداردهي عبارات
  • رسم توابع سيمبوليك
  • حل معادلات جبري 
  • مشتق­ گـــيري
  • انتگــــــرال­ گيــــري
  • ســــري تيلـــــور
  • محــاسبـــه­ مجمــــوع
  • تبديل لاپلاس
  • معادلات ديفرانسيل
  • تعريف شرايط اوليه و شرايط مرزي
  • جبر خطي سيمبوليك
  • چند جمله­ اي مشخصه و محاسبه ريشه­ ها
 • فصل نهم : رابط گرافيكي كاربر(GUI)

  • تنظيم توابع زيرمنوها در برنامه GUI اصلي
  • تنظيم ابزارها در برنامه GUI اصلي
 • فصل دهم : انيميشن و ضبط و پخش صدا در MATLAB

  • انيميشن در MATLAB
  • ضبط و پخش صدا با نرم­ افزار MATLAB

 

سرفصل های آموزش SIMULINK:

 •  فصل اول:

  • مقدمه­اي بر سيمولينك

  • حل يك معادله ديفرانسيل ساده با استفاده از Simulink

 • فصل دوم:

  • معرفي اجمالي بلوك­هاي Simulink
  • جستجو كردن يك بلوك خاص در Simulink
  • معرفي بلوك­هاي منو Simulink

    

   • زير منو Commonly used blocks
   • زير منو Continuous
   • زير منو Discontinuous
   • زير منو Discrete
   • زير منو Logic and Bit Operations
   • زير منو Lookup Tables
   • زير منو Math Operations 
   • زير منو Signal Routing
   • زير منو Sinks
   • زير منو Sources
   • زير منو User-Defined Function 
 • فصل سوم :

  • مثال: محاسبه پاسخ پله واحد سيستم يك مدار الكتريكي.
 • فصل چهارم :

  • مثال : رسم پاسخ سيستم براي معادله به فرم 

 • فصل پنجم :

  • مثال : رسم پاسخ سيستم براي معادلات حالت يك سيستم ديناميكي

 • فصل ششم :

  • مثال : رسم خروجي­ هاي سيستم براي معادلات حالت يك سيستم ارتعاشي

 • فصل هفتم :

  • مثال : رسم خروجي هاي يك سيستم دو درجه آزادي پاندول معكوس

  • طراحي يك كنترلر PID براي سيستم داده شده

 • فصل هشتم :

  • مقدمه­ اي بر جعبه­ ابزار فازي MATLAB

  • فراخواني جعبه ابزار

  • تعريف نوع سيستم استنتاج، فراخواني و ذخيره آن

  • تشريح زيرمنو Edit

  • تنظيم تعداد متغيرهاي ورودي و خروجي

  • تنظيم نام يك متغير

  • تنظيم توابع عضويت

  • آشنايي با توابع عضويت جعبه­ ابزار Fuzzy

  • تعريف توابع عضويت در جعبه ­ابزار Fuzzy

  • تنظيم قوانين فازي

  •  مثال : طراحي كنترلر فازي براي سيستم دو درجه آزادي پاندول معكوس توسط جعبه ابزار فازي

   • تعريف مسئله

   • تعريف جزئيات سيستم استنتاج فازي

   • تعريف توابع عضويت مربوط به موقعيت زاويه­ اي ميله

   • تعريف توابع عضويت مربوط به سرعت زاويه­ اي ميله

   • تعريف توابع عضويت مربوط به نيروي كنترلي اعمالي به ارابه

   • قوانين فازي

   • پياده ­سازي سيستم استنتاج فازي توسط جعبه ابزار فازي

   • تعريف توابع عضويت مربوط به ورودي اول (teta)

   • تعريف توابع عضويت مربوط به ورودي دوم (tetad)

   • تعريف توابع عضويت مربوط به خروجي (u)

   • ايجاد قوانين فازي

   • پياده سازي كنترلر فازي در محيط Simulink

 • فصل نهم :

  • سيستم­هاي استنتاج تطبيقي فازي- عصبي (ANFIS)

  • مثال.

   • داده­ هاي مورد نياز براي شبكه ANFIS­

   • فراخواني ANFIS

   • وارد كردن داده­ ها به ANFIS Editor GUI

   • ايجاد شبكه ANFIS

   • آموزش و تست شبكه ANFIS

   • بكارگيري شبكه ANFIS در محيط سيمولينك

 • فصل دهم :

  • آشنايي با Lookup Table و تنظيمات گرافيكي بلوك­ها

  • بلوك Lookup Table

  • مثال ۱

   • بلوك (n/D) Lookup Table

  • مثال۲

   • تنظيمات گرافيكي بلوك­ها

 

مشخصات مجموعه آموزش ۲۰۱۶ MATLAB Simulink:

نام فارسی اثر : آموزش متلب و سیمولینک ۲۰۱۶

نسخه : ۲۰۱۶

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : ۲ عدد

مدت زمان آموزش : ۳۱ ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

نحوه خرید مجموعه آموزش ۲۰۱۶ MATLAB Simulink:

 • برای خرید مجموعه آموزش ۲۰۱۶ MATLAB Simulink میتوانید دکمه اضافه به سبد خرید را زده و پرداخت اینترنتی را انجام داده و کالا درب منزل خود دریافت نمایید.

 • برای خرید مجموعه آموزش ۲۰۱۶ MATLAB Simulink میتوانید از لینک زیر ( پرداخت هنگام تحویل ) استفاده نموده و مشخصات خود را وارد کرده و محصول را درب منزل دریافت نموده سپس مبلغ کالا را به مامور پست تحویل دهید.

آموزش 2016 MATLAB Simulink شرکت بهکامانبرای عضویت در کانال تلگرام ما و اطلاع از تخفیف ها و محصولات کلیک کنید

 

اطلاعات اضافی

وزن 300 g
 1. ایمان

  :

  سرفصلها را عنوان کنید

  • مدیر فروشگاه

   :

   با سلام

   دوست عزیز به محض اینکه پک آماده فروش شد.

   توضیحات کامل محصول ارائه خواهد شد.

نقد خود را اضافه کنید