کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان

کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان

24,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دسته ها: , , , , , . برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Product Description

کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان

کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان

 • کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان

کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان بهترین و کاملترین کتاب کمک آموزشی درس ترمودینامیک میباشد که شامل شرح کامل درس بر اساس آخرین تغییرات سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد(به همراه نکات کلیدی و مثال های مهم) ، سوالات طبقه بندی شده آزمون سراسری به همراه پاسخ تشریحی ، سوالات طبقه بندی شده آزمون آزاد به همراه پاسخ تشریحی میباشد.

سری کتابهای کمک آموزشی (مجموعه : مهندسی شیمی)

ترمودینامیک

مولفان: مسعود جهاندار لاشکی ، عباس گودرزی

ویراستار علمی: احمدرضا تفنگچی مهیاری

فهرست مطالب کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان:

 • فصل اول:ترمودینامیک
  • مقدمه
  • ترمودینامیک چیست؟
  • تعاریف
  • دما(درجه حرارت)
  • حجم ویژه
  • چگالی
  • فشار
  • سیستم ترمودینامیکی
  • انرژی
 • فصل دوم: فرمولاسیون قانون اول ترمودینامیک
  • مفاهیم
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قانون اول برای تغییر حالت یک سیستم بسته
  • قانون اول برای فرآیندهای جاری
  • تعادل
  • قانون فاز
  • فرآیندهای برگشت پذیر
  • ظرفیت گرمایی
  • سوالات چهار گزینه ای فصل دوم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل دوم
 • فصل سوم: خواص حجمی سیالات خالص
  • ماده خالص
  • معادله ویریال
  • گاز ایده آل (آرمانی)
  • کاربرد معادله ویریال (virial)
  • معادلات درجه سوم حالت
  • معادلات تعمیم یافته برای گازها
  • سوالات چهار گزینه ای فصل سوم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل سوم
 • فصل چهارم: آثار گرمایی
  • گرمای استاندارد تشکیل
  • آثار گرمایی همراه با تغییر فاز برای مواد خالص
  • اثر درما بر گرمای استاندارد واکنش
  • آثار گرمایی محسوس
  • گرمای استاندارد واکنش
  • گرمای استاندارد احتراق
  • آثار گرمایی واکنش های صنعتی
  • سوالات چهار گزینه ای فصل چهارم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل چهارم
 • فصل پنجم: قانون دوم ترمودینامیک
  • پمپ گرمایی (یخچال)
  • قانون دوم ترمودینامیک
  • فرآیندهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر
  • چرخه کارنو
  • ماشین گرمایی کارنو
  • آنتروپی
  • نامساوی کلازیوس
  • تغییر آنتروپی در فرایندهای برگشت پذیر
  • رابطه بین خاصه های ترمودینامیک
  • تغییر آنتروپی جرم کنترل طی فرآیند برگشت ناپذیر
  • تولید آنتروپی
  • قانون دوم ترمودینامیک برای حجم کنترل
  • قانون دوم برای جریان – پایدار ، حالت – پایدار
  • قانون دوم فرآیندهای گذرا
  • اصل افزایش آنتروپی برای حجم کنترل
  • برگشت پذیری و توانمندی
  • فرآیند حالت پایا در حجم کنترل
  • فرآیند در جرم کنترل
  • فرآیند گذرا
  • توانمندی جریانی
  • توانمندی غیر جریانی
  • بازده قانون دوم
  • معادله اگزرژی
  • قانون سوم ترمودینامیک
  • سوالات چهار گزینه ای فصل پنجم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل پنجم
 • فصل ششم: خواص ترمودینامیکی سیالات
  • روابط میان خواص ترمودینامیکی یک فاز همگن با جزء ثابت
  • خواص باقیمانده
  • دستگاههای دوفازی
  • نمودارهای ترمودینامیکی
  • سوالات چهار گزینه ای فصل ششم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل ششم
 • فصل هفتم: سیستم هایی با ترکیب درصد متغیر – رفتار ایده آل
  • رابطه خواص اساسی
  • خواص جزء مولی
  • محلول آرمانی (ایده آل)
  • سوالات چهار گزینه ای فصل هفتم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل هفتم
 • فصل هشتم: سیستم هایی با ترکیب درصد متغیر – رفتار غیر ایده آل
  • فوگاسیته و ضریب فوگاسیته
  • طریق محاسبه fi و Qi برای یک گاز واقعی در دمای T و فشار P
  • محاسبه فوگاسیته اجسام خالص
  • فوگاسیته و ضریب فوگاسیته برای محلول ها
  • آثار گرمایی اختلاط
  • تغییرات خاصیت در اثر اختلاط
  • خواص افزونی
  • سوالات چهار گزینه ای فصل هشتم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل هشتم
 • فصل نهم: تعادل فازها
  • تعادل
  • شرط لازم و کافی تعادل
  • قانون فازهای دوهم
  • رفتار فاز برای تعادل بخار-مایع (VLE)
  • محاسبات VLE
  • محاسبات flash
  • محاسبات نقطه شبنم و حباب
  • محاسبات نقطه آزئوتروپ همگن
  • سوالات چهار گزینه ای فصل نهم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل نهم
 • فصل دهم: تعادل شیمیایی
  • مختصه واکنش
  • معیار تعادل در واکنش ها
  • اثر دما بر تعادل
  • روابط بین ثابت های تعادل و ترکیب نسبی
  • قاعده فاز و قضیه دوهم برای دستگاه های واکنش کننده
  • سوالات چهار گزینه ای فصل دهم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل دهم
 • فصل یازدهم: ترمودینامیک فرآیندهای جاری
  • شیپوره ها (نازل ها)
  • تاثیر فشار پشت(فشار بیرون از خروجی شیپور) بر آهنگ جرمی
  • شوک عمودی در گاز کامل جاری در شیپور
  • بازده شیپوره
  • جریان در لوله
  • فرآیندهای انبساط
  • توربین ها و منبسط کننده ها
  • فرآیندهای فشار شکن (Throttling)
  • کمپرسورها
  • پمپ ها
  • سوالات چهار گزینه ای فصل یازدهم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل یازدهم
 • فصل دوازدهم: تبدیل گرما به کار توسط چرخه های نیرو
  • نیروگاه بخار
  • چرخه های قدرت استاندارد هوا
  • چرخه برایتون
  • چرخه استاندارد هوای پیش رانش جت
  • چرخه اتو
  • چرخه دیزل
  • سردسازی و مایع سازی
  • چرخه های تبرید
  • چرخه های ترکیبی
  • سوالات چهار گزینه ای فصل دوازدهم
  • پاسخ سوالات چهار گزینه ای فصل دوازدهم
 • فصل سیزدهم: مخلوط گازی
  • مدل دالتون
  • فرآیند اشباع بی دررو
  • روش های اندازه گیری رطوبت
 • سوالات کنکور
  • سوالات آزمون سال ۱۳۸۸ مهندسی شیمی
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۸۸ مهندسی شیمی
  • سوالات آزمون سال ۱۳۸۸ مهندسی مکانیک
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۸۸ مهندسی مکانیک
  • سوالات آزمون سال ۱۳۸۹ مهندسی شیمی
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۸۹ مهندسی شیمی
  • سوالات آزمون سال ۱۳۸۹ مهندسی مکانیک
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۸۹ مهندسی مکانیک
  • سوالات آزمون سال ۱۳۹۰ مهندسی شیمی
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۹۰ مهندسی شیمی
  • سوالات آزمون سال ۱۳۹۰ مهندسی مکانیک
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۹۰ مهندسی مکانیک
  • سوالات آزمون سال ۱۳۹۱ مهندسی شیمی
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۹۱ مهندسی شیمی
  • سوالات آزمون سال ۱۳۹۱ مهندسی مکانیک
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۹۱ مهندسی مکانیک
  • سوالات آزمون سال ۱۳۹۲ مهندسی شیمی
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۹۲ مهندسی شیمی
  • سوالات آزمون سال ۱۳۹۲ مهندسی مکانیک
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۹۲ مهندسی مکانیک
  • سوالات آزمون سال ۱۳۹۳ مهندسی شیمی
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۹۳ مهندسی شیمی
  • سوالات آزمون سال ۱۳۹۳ مهندسی مکانیک
  • پاسخ نامه سوالات آزمون سال ۱۳۹۳ مهندسی مکانیک
 • منابع

نحوه خرید کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان:

 • برای خرید کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان میتوانید دکمه اضافه به سبد خرید را زده و پرداخت اینترنتی را انجام داده و کالا را درب منزل خود دریافت نمایید.

 • برای خرید مجموعه میتوانید از لینک زیر ( پرداخت هنگام تحویل ) استفاده نموده و مشخصات خود را وارد کرده و محصول را درب منزل دریافت نموده سپس مبلغ کالا را به مامور پست تحویل دهید.

کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهانبرای عضویت در کانال تلگرام ما و اطلاع از تخفیف ها و محصولات کلیک کنید

عباس گودرزی
مهندسی شیمی
مهندسی مکانیک
دانلود رایگان کتاب ترمودینامیک ماهان
کتاب
کمک آموزشی
کتاب کمک آموزشی
کتاب کمک آموزشی
کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک
کتاب ترمودینامیک
دانلود کتاب ترمودینامیک
دانلود کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک
موسسه ماهان
ماهان
آموزش عالی ماهان
کتاب ترمودینامیک ماهان
کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک موسسه ماهان
بهترین کتاب ترمودینامیک
تست
تست های ترمودینامیک
کارشناسی ارشد
کتاب ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان
جدیدترین کتاب ترمودینامیک
قویترین کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک
آزمون سراسری ترمودینامیک
سوالات طبقه بندی شده ترمودینامیک
مسعود جهاندار لاشکی
خرید کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان
تخفیف کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان
خرید ارزان کتاب کمک آموزشی ترمودینامیک کارشناسی ارشد ماهان

Additional Information

وزن 695 g

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید