آموزش کامفار 3 شرکت بهکامان فروشگاه بانک نرم افزار تخصصی فراسافت amozesh comfar 3 expert learning behkaman frsoft.ir حراج!

آموزش COMFAR III EXPERT شرکت بهکامان

35,000 تومان 32,000 تومان

مقدار:

توضیحات محصول

شماره شناسنامه اثر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:۰۴۳۵۹۹ – ۰۰۲۸۲ – ۸

مباحث آموزش كامفار۳

فصل اول: راهنما و دستورالعمل قالب بندي و تهيه اطلاعات ورودي مورد نياز برنامه

آشنايي با برخي مفاهيم

مراجع و رفرنسها

ورود اطلاعات مورد نياز به برنامه

هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري طرح

هزينه هاي قبل از بهره برداري

هزينه هاي توليدي طي دوران بهره برداري

سرمايه در گردش مورد نياز طرح

منابع تأمين مالي طرح

انجام محاسبات لازم توسط نرم افزار كامفار

اخذ گزارشات و تجزيه تحليل مالي_اقتصادي  در نرم افزار كامفار

پنجره New Project

معرفي طرح

افق برنامه ريزي زماني پروژه

محصولات

ظرفيت اسمي

ظرفيت عملي

واحدهاي پولي

نرخ تنزيل مورد نظر)IRR مورد انتظار)

هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري

شرايط استهلاك

آماده سازي ،محوطه سازي و بهبود زمين

عمليات و كارهاي عمراني ،بنا و ساختمانها

تأسيسات و تجهيزات عملياتي عمومي

تجهيزات حفاظت از محيط زيست

دارايي هاي نامشهود

هزينه هاي قبل از بهر ه برداري

هزينه هاي اكتشافي

هزينه هاي احتمالي، متفرقه وپيش بيني نشده دوران اجرا

هزينه هاي توليد و بهره برداري

هزينه هاي استاندارد توليد

هزينه هاي سالانه توليد(تعديلات سالانه)

ظرفيت توليد استاندارد

ملزومات

مواد كمكي و مواد صرفي

هزينه جاري تأسيسات و امور زير بنايي

هزينه جاري انرژي مصرفي

قطعات ولوازم يدكي مصرفي

هزينه تعميرات و نگهداري

حق امتياز

دستمزد

هزينه هاي اداري

هزينه هاي بازاريابي و فروش

هزينه هاي پيش بيني نشده

برنامه فروش

سرمايه در گردش مورد نياز

موجودي كالا

حسابهاي دريافتني

موجودي نقد(تنخواه ،وجه نقدي)

حسابهاي پرداختني

منابع تأمين مالي

تسهيلات و وام هاي كوتاه مدت

ماليات بر درآمد

 

فصل دوم:ورود به نـرم افـزار كـامفـار

آشنايي با پنجره New Project

ذخيره كردن پروژه

تغيير زبان در نرم افزار كامفار

آشنايي با پنجره تعريف پروژه

آشنايي با انواع تحليل ها

آشنايي با فاز برنامه ريزي زماني

آشنايي با پنجره محصولات

آشنايي با پنجره واحدهاي پولي

آشنايي با پنجره تنزيل

فصل سوم:ورود اطـلاعـات هزينـه و مالـي به سيستم

ايجاد يك پروژه صنعتي

تعريف پروژه

برنامه ريزي زماني

محصولات

واحدهاي پولي

تنزيل

هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري

برنامه فروش

اضافه كردن اقلام جديد

حذف كردن اقلام ايجاد شده

انجام محاسبات

نمايش نتايج

هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري مانند خريد زمين

قانون ماليات

فصل چهارم: مـاليـات طـرح هـا

ماليات بر درآمد(شركت)

درصد ماليات

معافيت مالياتي

شرايط خاص مالياتي

انجام محاسبات

صورتحساب سود و زيان و نسبتها

صورتحساب سود و زيان

هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري طرح

كارهاي عمراني،بنا و ساختمانها

تجهيزات عملياتي عمومي

انجام محاسبات

جريان نقدي به منظور برنامه ريزي مالي

جريان نقدي به منظور برنامه ريزي تجمعي

جريانات نقدي دوره اي

حساسيت IRR

هزينه هاي توليد

دستمزد

استهلاك ها

هزينه هاي جاري

فصل پنجم: مثـال عملي

هزينه هاي اكتشافي

برنامه ريزي زماني

ملزومات

فعاليتهاي رفاهي و اجتماعي پرسنل

قطعات يدكي مصرف شده

تعميرات ،نگهداري،مواد اوليه

حق امتياز

هزينه هاي اداري

هزينه هاي اجاره بلند مدت

هزينه هاي بالاسري دستمزد

هزينه هاي سربار معدني

ورود اطلاعات

سرمايه در گردش طرح

انجام محاسبات

مشخصات:

نسخه : ۳

تعداد لوح فشرده : ۱ عدد

مدت زمان آموزش : ۷ ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد
 

اطلاعات اضافی

وزن 300 g

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید